Mehatronika (RMCE0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 5. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 16.05

Pr.d. Bakalaura darbs ar projekta daļu

Prof. J.Rudzītis , -
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 16.05

Pr.d. Bakalaura darbs ar projekta daļu

Prof. J.Rudzītis , -
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Pr.d. Vācu valoda

L.Rozenberga , M1/1 - 203

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)