Mašīnu un aparātu būvniecība (RMCNK)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Inženieraprēķinu programmatūras mašīnbūvē (CAE)

Prof. I.Boiko , V36 (Ez6) - 405 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Inženieraprēķinu programmatūras mašīnbūvē (CAE)

Prof. I.Boiko , V36 (Ez6) - 410 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 16.05

Pr.d. Pirmsdiploma prakse mašīnbūvē

J.Rudņevs , V36 (Ez6) - 515
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 19.50

Lekc. LEAN ražošanas tehnoloģija

Doc. A.Kromanis , PV1 - 101 , Nedēļas: 9.-16. , 2 studenti
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Tehnoloģisko procesu datorizētā projektēšana (CAM)

Doc. A.Kromanis , PV1 - 105 , Nedēļas: 5.-16.

10.15 - 11.50

Lekc. Mašīnu un aparātu būves tehnoloģija, papildnodaļas

Doc. A.Kromanis , PV1 - 107 , Nedēļas: 5.-16.

12.00 - 13.35

Lekc.; Lab.d. Mašīnu un aparātu būves tehnoloģija, papildnodaļas

Doc. A.Kromanis , PV1 - 107 , Nedēļas: 5.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Datorizētā projektēšana mašīnu un aparātu būvē (studiju projekts)

Asoc.prof. N.Mozga , V36 (Ez6) - 410

16.30 - 18.05

Pr.d. Datorizētā projektēšana mašīnu un aparātu būvē, papildnodaļas

V.Gutakovskis , V36 (Ez6) - 410

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)