Transporta elektronika un telemātika (RECT0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ķēžu teorijas pamati

A.Kristiņš , Āz12 - 320

12.30 - 14.05

Pr.d. Angļu valoda

J.Asankina , Ķīp6A/6B - 455 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Ķēžu teorijas pamati

A.Kristiņš , Āz12 - 320 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Angļu valoda

J.Asankina , Ķīp6A/6B - 455 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Elektromērījumi sakaru tehnikā

Lekt. E.Lipenbergs , Āz12 - 201

10.15 - 11.50

Lekc. Darba aizsardzība

Lekt. J.Bartušauskis , Āz12 - 121 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Pusvadītāju ierīces

Doc. N.Bogdanovs , Āz12 - 320 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Pusvadītāju ierīces

Doc. N.Bogdanovs , Āz12 - 320

14.30 - 16.05

Lekc. Ciparu elektronika un datoru arhitektūra

Asoc.prof. T.Celmiņš , Āz12 - 102

16.30 - 18.05

Lekc. Vispārējā socioloģija

Doc. V.Kuņickis , Ķīp6A/6B - 131
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Elektromērījumi sakaru tehnikā

Lekt. E.Lipenbergs , Āz12 - 202 , Nedēļas: 8.,10.,12.,14.

Lab.d. Elektromērījumi sakaru tehnikā

Lekt. E.Lipenbergs , Āz12 - 202 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15.

10.15 - 11.50

Lab.d. Elektromērījumi sakaru tehnikā

Lekt. E.Lipenbergs , Āz12 - 202 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15.

Lab.d. Elektromērījumi sakaru tehnikā

Lekt. E.Lipenbergs , Āz12 - 202 , Nedēļas: 8.,10.,12.,14.

16.30 - 18.05

Lekc. Vadības socioloģija

Doc. A.Šņitņikovs , Āz12 - 101
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (elektrozinībās)

Doc. V.Kremeņeckis , Āz12 - 102

10.15 - 11.50

Lekc. Signālu teorijas pamati

E.Grabs , Āz12 - 319

12.30 - 14.05

Lekc. Signālu teorijas pamati

E.Grabs , Āz12 - 319 , Nedēļas: 1.-7.,9.

Lab.d. Ciparu elektronika un datoru arhitektūra

Doc. M.Usanovs, Doc. A.Supe , Āz12 - 333 , Nedēļas: 8.,10.,12.,14.

14.30 - 16.05

Lab.d. Ciparu elektronika un datoru arhitektūra

Doc. M.Usanovs, Doc. A.Supe , Āz12 - 333 , Nedēļas: 8.,10.,12.,14.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)