Uzņēmējdarbības finanses (AIMF0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Pr.d. Maģistra darbs

Prof. N.Lāce , KC6 - 303

18.15 - 19.50

Pr.d. Finanšu analīze un plānošana

Doc. N.Koleda , KC6 - 523

20.15 - 21.50

Lekc. Finanšu analīze un plānošana

Doc. N.Koleda , KC6 - 523
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Mūsdienu problēmas mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā

A.Čirjevskis , KC6 - 307

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Mūsdienu problēmas mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā

A.Čirjevskis , KC6 - 307 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Stratēģiskā finanšu vadīšana

Prof. N.Lāce , - , Nedēļas: 5.-16. , Kc6-310

14.30 - 16.05

Pr.d. Stratēģiskā finanšu vadīšana

Prof. N.Lāce , - , Nedēļas: 5.-16. , Kc6-310

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Finanšu pārskati

Doc. J.Bistrova , KC6 - 303

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Finanšu pārskati

Doc. J.Bistrova , KC6 - 307

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)