Būvniecība (ABCB0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 8. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Konstruktīvo būvelementu eksperimentālās pārbaudes

Prof. D.Serdjuks , Ķīp6A/6B - 348

14.30 - 16.05

Pr.d. Cieta deformējama ķermeņa mehānika

Asoc.prof. V.Jevstigņejevs , V36 (Ez6) - 205 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Konstrukciju optimizācija

Prof. D.Serdjuks , Ķīp6A/6B - 348

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Būvju remonta darbu tehnoloģija

Asoc.prof. M.Vilnītis , Ķīp6A/6B - 348
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Mikroekonomika

A.Fedotovs , KC6 - 411
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Siltummācība

Asoc.prof. S.Jaundālders , V36 (Ez6) - 205

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Cieta deformējama ķermeņa mehānika

Asoc.prof. V.Jevstigņejevs , V36 (Ez6) - 205

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Materiālu pretestība (mašīnzinībās)

Prof. O.Kononova , V36 (Ez6) - 517

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana

Lekt. I.Eriņa , KC6 - 523

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana

Lekt. I.Eriņa , KC6 - 419
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Betonmācība

Doc. G.Šahmenko , Ķīp6A/6B - 348

12.30 - 14.05

Lekc. Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība (studiju projekts)

Doc. B.Gaujēna , Ķīp6A/6B - 452
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Būvdarbu tehnoloģija

Asoc.prof. M.Vilnītis , Ķīp6A/6B - 344

Lekc.; Pr.d. Būvkonstrukciju pastiprināšana

Doc. A.Ūdris , Ķīp6A/6B - 348

10.15 - 11.50

Lekc. Būvdarbu tehnoloģija

Asoc.prof. M.Vilnītis , Ķīp6A/6B - 344 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Mikroekonomika

A.Fedotovs , K1 - 317a

Lekc. Galīgo elementu metode (vispārīgais kurss)

Prof. J.Barkanovs , Ķīp6A/6B - 137 , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Galīgo elementu metode (vispārīgais kurss)

Prof. J.Barkanovs , Ķīp6A/6B - 355 , Nedēļas: 9.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Galīgo elementu metode (vispārīgais kurss)

Prof. J.Barkanovs , Ķīp6A/6B - 137 , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Galīgo elementu metode (vispārīgais kurss)

Prof. J.Barkanovs , Ķīp6A/6B - 355 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība 2

Asoc.prof. M.Vilnītis , Ķīp6A/6B - 139

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)