Materiālu tehnoloģija un dizains (RWCH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Apģērbu projektēšana 2

Prof. A.Viļumsone, Asoc.prof. I.Dāboliņa , Ķīp6 - 224 , Nedēļas: 1.-7.

16.30 - 19.00

Lekc.; Lab.d. Apģērbu projektēšana 2

Prof. A.Viļumsone , Ķīp6 - 224 , Nedēļas: 8.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Saskarsmes pamati

Doc. S.Gudzuka , Ķīp6A/6B - 440

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Prečzinība

B.Puriņa , Ķīp6 - 213

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Klienta aprūpe

Prof. S.Kukle, S.Jēgina , Ķīp6 - 117

14.30 - 16.05

Pr.d. Progresīvās tehnoloģijas (studiju projekts)

Doc. P.Kāpostiņš , Ķīp6 - 225
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 18.05

PP Prakse

Doc. D.Šķiņķe, A.Volmāre , Ķīp6 - 202

10.15 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Tērpu kolekciju projektēšana

A.Volmāre , Ķīp6 - 202
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Apģērbu projektēšana CAD/CAM sistēmā LECTRA

Asoc.prof. I.Dāboliņa , Ķīp6 - 224

16.30 - 19.00

Lekc.; Pr.d. Rūpniecisko kolekciju plānošana I

Asoc.prof. I.Dāboliņa, Asoc.prof. I.Ziemele, E.Lapkovska , Ķīp6 - 224 , 08.09. pasniegs E.Lapkovska

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)