Apģērbu un tekstila tehnoloģija (RWCVA)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Doc. O.Pavļenko , M1/1 - 307 , Nedēļa: 6.

14.30 - 18.05

Lekc. Apģērbu ražošanas un tirdzniecības ekonomika

J.Jakubāne , M1/1 - 304 , Nedēļas: 1.-9.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 11.50

Lab.d. Apģērbu moduļu apstrāde

Lekt. A.Kalnāja , Ķīp6 - 201

12.30 - 14.05

Lekc. Apģērbu moduļu apstrāde

Asoc.prof. I.Ziemele , Ķīp6 - 208

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Doc. O.Pavļenko , M1/1 - 303 , Nedēļas: 1.-4.,6.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 16.05

PP Prakse

Lekt. A.Kalnāja , Ķīp6 - 201
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Apģērbu progresīvās tehnoloģijas

Asoc.prof. I.Ziemele , Ķīp6 - 208

12.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Apģērbu automatizētā projektēšana

Asoc.prof. I.Dāboliņa, Prof. A.Viļumsone , Ķīp6 - 224 , 08.09. patstāvīgais darbs ārpus auditorijas

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)