Aviācijas transports (RMCA0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.00 - 09.35

Lekc. Modernās datoru lietojumpakotnes

Doc. A.Lešinskis , Lo1/V - VII , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Lietišķā etiķete

Doc. Z.Lejniece , Ķīp6A/6B - 133
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Gaisakuģu elektrificētās sistēmas

P.Trifonovs-Bogdanovs, P.Nagaraj , Lo1/V - 312

10.15 - 11.50

Lekc. Gaisakuģu elektrificētās sistēmas

P.Trifonovs-Bogdanovs, P.Nagaraj , Lo1/V - 312 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lab.d. Modernās datoru lietojumpakotnes

Doc. A.Lešinskis , Lo1/V - 205

14.30 - 16.05

Lekc. Gaisakuģu un dzinēju konstrukcija un izturība (studiju projekts)

Prof. M.Kleinhofs , Lo1/V - 311 , Nedēļas: 9.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Saskarsmes pamati

Doc. S.Gudzuka , M1/1 - 307

14.30 - 16.05

Lekc. Ergonomika un darba aizsardzība gaisa transportā

D.Brodņevs , Lo1/V - 202 , Nedēļas: nepāra , TAA307 Gaisakuģu elektronisko sistēmu tehniskā ekspluatācija

Lekc. Ergonomika un darba aizsardzība gaisa transportā

D.Brodņevs , Lo1/V - 205 , Nedēļas: pāra , TAA307 Gaisakuģu elektronisko sistēmu tehniskā ekspluatācija
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ekonomika

Doc. N.Balabka , Ķīp6A/6B - 131 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Ekonomika

G.Blagova , Ķīp6A/6B - 131 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Mašīnu un mehānismu datorprojektēšana

Doc. Ē.Ozoliņš , Lo1/V - 205

14.30 - 16.05

Lekc. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)

E.Šidlovska , Lo1/V - VIII , Nedēļas: nepāra

Lekc. Gaisakuģu un dzinēju konstrukcija un izturība (studiju projekts)

Prof. M.Kleinhofs , Lo1/V - 311 , Nedēļas: 9.-16.

16.30 - 18.05

Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)

E.Šidlovska , Lo1/V - VIII , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)