Aviācijas transports (RMGA0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Lidojumu dinamika

Doc. A.Lešinskis , Lo1/V - 205

20.15 - 21.50

Lekc. Lidojumu dinamika

Doc. A.Lešinskis , Lo1/V - 205 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Transporta ekoloģija

Doc. V.Lapkovskis , Lo1/V - 301 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

18.40 - 20.10

Lekc. Gaisakuģu apkope un tās tehniskais menedžments

V.Šestakovs, R.Bogdane , Lo1/V - VII , (Lidostas menedžments); Pakalne Ilze, Pokromoviča Santa, Geiba Iveta, Inese Vasiļevska-Nesbita

20.15 - 21.50

Lekc. Standartizācija, sertifikācija un licencēšana gaisa transportā

V.Šestakovs, R.Bogdane , Lo1/V - VII , Pakalne Ilze, Pokromoviča Santa, Geiba Iveta, Inese Vasiļevska-Nesbita
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Pedagoģija

Asoc.prof. A.Baldiņš , Ķīp6A/6B - 133

18.40 - 20.10

Lekc. Eksperimentu plānošanas metodes un eksperimentālo datu apstrādes metodes

E.Šidlovska , Lo1/V - 301 , Nedēļas: 1.-8.,10.,12.,14.,16.

Lab.d. Eksperimentu plānošanas metodes un eksperimentālo datu apstrādes metodes

E.Šidlovska , Lo1/V - 205 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15.

20.15 - 21.50

Lekc. Transporta ekoloģija

Doc. V.Lapkovskis , Lo1/V - 301
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Aviācijas ierīces un sistēmas

P.Trifonovs-Bogdanovs , Lo1/V - 215

20.15 - 21.50

Lekc. Mehānisko objektu parametriskā modelēšana

S.Kuzņecovs , Lo1/V - 205
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Aviācijas komunikāciju infrastruktūra

D.Brodņevs , Lo1/V - 215

20.15 - 21.50

Lekc. Kravu pārvadājumu organizācija un vadība

Doc. V.Feofanovs , Lo1/V - 409

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)