Transporta sistēmu inženierija (RMGL0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Loģistika un transporta sistēmas

O.Girvica , Lo1/V - 409 , Nedēļas: 2.-16.

20.15 - 21.50

Lekc. Loģistika un transporta sistēmas

O.Girvica , Lo1/V - 409 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Psiholoģija

Asoc.prof. A.Šteinberga , Āz12 - 103

18.40 - 20.10

Lekc. Transporta procesu optimizācijas metodes(speckurss)

Prof. A.Urbahs, Doc. K.Carjova, R.Bogdane, J.Prostaks , Lo1/V - VII , Nedēļas: 2.-16. , TAE509 Gaisakuģu apkope un tās tehniskais menedžments (Lidostas menedžments)

20.15 - 21.50

Lekc. Transporta procesu optimizācijas metodes(speckurss)

V.Šestakovs, R.Bogdane , Lo1/V - 301 , TAE501 Standartizācijā, sertifikācija un licencēšana gaisa transportā; Pakalne Ilze, Pokromoviča San
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Pedagoģija

Asoc.prof. A.Baldiņš , Ķīp6A/6B - 133

18.40 - 20.10

Lekc. Transporta sistēmu funkcionēšana

E.Šidlovska , Lo1/V - 301 , Nedēļas: 1.-8.,10.,12.,14.,16. , TAK511 Eksperimentu plānošanas metodes un eksperimentalo datu apstrades metodes

Lab.d. Transporta sistēmu funkcionēšana

E.Šidlovska , Lo1/V - 205 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15. , TAK511 Eksperimentu plānošanas metodes un eksperimentalo datu apstrades metodes

20.15 - 21.50

Lekc. Transporta sistēmu funkcionēšana

Doc. V.Lapkovskis , Lo1/V - 301 , TAE529 Transporta ekoloģija
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Nesagraujošās kontroles metodes

Prof. A.Urbahs, Doc. K.Carjova, N.Glīzde, J.Feščuks , Lo1/V - VII
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

20.15 - 21.50

Lekc. Kravu pārvadājumu organizācija un vadība

Doc. V.Feofanovs , Lo1/V - 409

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)