Apģērbu un tekstila tehnoloģija (RWGV0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Zinātniski pētniecisko darbu metodoloģija

Asoc.prof. I.Ziemele , Ķīp6 - 224

16.30 - 19.50

Lekc.; Lab.d. Darba metožu pētniecība

Asoc.prof. D.Beļakova , Ķīp6 - 224
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 11.50

Lab.d. Apģērbu moduļu apstrāde

Lekt. A.Kalnāja , Ķīp6 - 201

12.30 - 14.05

Lekc. Apģērbu moduļu apstrāde

Asoc.prof. I.Ziemele , Ķīp6 - 208

14.30 - 16.05

Lekc. Apģērbu materiālzinības (studiju projekts)

Prof. I.Baltiņa , Ķīp6 - 208 , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Apģērbu materiālzinības (studiju projekts)

Prof. I.Baltiņa , Ķīp6 - 213 , 07.09. materiālu iegāde studiju darbam
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Apģērbu automatizētā projektēšana

Asoc.prof. I.Dāboliņa, Prof. A.Viļumsone , Ķīp6 - 224 , 08.09. patstāvīgais darbs ārpus auditorijas
S
E
S
T
D
I
E
N
A

10.15 - 14.30

Lekc.; Lab.d. Inovācijas tekstilnozarē

I.Ābele , Ķīp6 - 425 , Nedēļas: 3.,6.-7.,15. , 14. oktobrī laiks tiks saskaņots

10.15 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Progresīvie tekstilmateriāli

I.Šahta , Ķīp6 - 212 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)