Apģērbu un tekstila tehnoloģija (RWCVT)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 17.00

PP Prakse

-
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Tehnisko tekstīliju ražošana

Prof. I.Baltiņa , Ķīp6 - 212 , 10. oktobrī praktiskais darbs biblio

14.30 - 16.05

Lekc. Uzņēmējdarbības tiesiskā reglamentācija

D.Ose , KC6 - 307

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Tekstila un apģērbu pētīšanas metodes

I.Ābele , Ķīp6 - 425 , sākas no 2. nedēļas (12.09.)
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Atsk. Bakalaura darbs

Ķīp6 - 206 , Nedēļas: 5.,11.,16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 17.00

PP Prakse

-

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)