Materiālu dizains un tehnoloģija (RWGD0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Dizaina vēsture

Asoc.prof. A.Ulme, I.Rudzīte , Ķīp6 - 207

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Dizaina analīze un kritika 3

Asoc.prof. A.Ulme , Ķīp6 - 426

14.30 - 16.05

Pr.d. Zinātniskais seminārs 3

Lekt. Z.Zelča , Ķīp6 - 426 , 19.09. nod. Dizaina fabrikā, 26.09. Laboratorijā

16.30 - 19.00

Lekc.; Lab.d. Dizaina tirgzinības

Prof. S.Kukle, S.Jēgina , Ķīp6 - 208
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.00 - 17.00

MD Maģistra darbs

-
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Senās kultūras

Prof. S.Kukle , Ķīp6 - 117

12.30 - 14.05

Pr.d. Kultūras un masu komunikācijas 2

Doc. P.Kāpostiņš , Ķīp6 - 225

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Dizaina finanšu un tiesiskie aspekti

Asoc.prof. A.Ulme , Ķīp6 - 208

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)