Nekustamā īpašuma pārvaldība (RICN0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Ekoloģijas vadīšana

Prof. T.Tambovceva , KC6 - 215 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Ekoloģijas vadīšana

Prof. T.Tambovceva , KC6 - 215 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Nekustamā īpašuma tirgvedība

Prof. I.Geipele , KC6 - 309 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Ekonomika

Doc. U.Kamols , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Ekonomika

Asoc.prof. I.Judrupa , KC6 - 523 , Nedēļas: 9.-16.

14.15 - 15.45

Lekc.; Pr.d. Ievads nekustamā īpašuma nozarē

Prof. I.Geipele , KC6 - 221 , Nedēļas: 2.-8.,16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma tirgvedība

Prof. I.Geipele , KC6 - 221 , Nedēļas: 2.-16. , 11a auditorija

12.30 - 14.05

Pr.d. Ekonomika

Asoc.prof. I.Judrupa , KC6 - 508 , Nedēļas: 9.-16.

Pr.d. Ekonomika

Doc. U.Kamols , KC6 - 508 , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Lekc. Matemātika

Lekt. A.Pola , KC6 - 215 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Lekt. A.Pola , KC6 - 215

10.15 - 11.50

Lekc. Lietišķā komunikācija

Doc. I.Ezera , KC6 - 523

12.30 - 14.05

Pr.d. Lietišķā komunikācija

Doc. I.Ezera , KC6 - 523

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Civilā aizsardzība

Asoc.prof. J.Malahova , KC6 - 419 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Nekustamā un kustamā īpašuma tiesiskie pamati

I.Puķīte , KC6 - 523 , Nedēļas: 5.-16.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Nekustamā un kustamā īpašuma tiesiskie pamati

I.Puķīte , KC6 - 307 , Nedēļas: 5.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Nekustamā un kustamā īpašuma tiesiskie pamati

I.Puķīte , KC6 - 307 , Nedēļas: 5.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)