Automobiļu transports (RMCU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 5. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 18.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

- , Šajā semestrī 10 KP un jāpabeidz darbs
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 18.05

PP Bakalaura darbs ar projekta daļu

- , Šajā semestrī 10 KP
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 18.05

PP Bakalaura darbs ar projekta daļu

- , Šajā semestrī 10 KP
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 18.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

- , Šajā semestrī 10 KP un jāpabeidz darbs

18.15 - 19.50

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

V36 (Ez6) - 221 , Nedēļas: 1.,5.,10.,14. , Gatavības pārbaude un nodarbība, nedēļas var tikt precizētas

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

Doc. J.Kreicbergs, Doc. G.Zalcmanis, Doc. Ē.Vonda, Lekt. M.Gailis, J.Rudzītis , V36 (Ez6) - 221 , Nedēļas: 1.,5.,10.,14. , Gatavības pārbaude un nodarbība, nedēļas var tikt precizētas
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 18.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

- , Šajā semestrī 10 KP un jāpabeidz darbs

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)