Automobiļu transports (RMGU0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Auto satiksmes drošība ( speckurss) 3

O.Irbītis , V36 (Ez6) - 217 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 17.15

MD Maģistra darbs

- , Nedēļa: 3. , Semestrī 11 KP
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 17.15

MD Maģistra darbs

- , Nedēļa: 3. , Semestrī 11 KP
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Autotransporta līdzekļu remonts (speckurss) 3

Doc. Ē.Vonda , PV1 - 212 , Nedēļas: 4.,8.,12.,16.

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija (speckurss) 3

D.Makarčuks , V36 (Ez6) - 217 , Nedēļas: 1.-3.,6.,9.-11.,13.-15.

08.15 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Transporta sistēmu uzbūve

Asoc.prof. A.Grīslis, Doc. J.Kreicbergs , V36 (Ez6) - 221 , Nedēļa: 7.

10.15 - 11.50

MD Maģistra darbs

Doc. J.Kreicbergs , V36 (Ez6) - 221 , Nedēļa: 3.

Lekc.; Pr.d. Transporta sistēmu uzbūve

Doc. J.Kreicbergs , V36 (Ez6) - 217 , Nedēļa: 10.

Lekc.; Pr.d. Autotransporta līdzekļu remonts (speckurss) 3

Doc. Ē.Vonda , PV1 - 212 , Nedēļas: 1.-2.,6.,9.,11.,13.-15.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Transporta sistēmu uzbūve

Doc. J.Kreicbergs , V36 (Ez6) - 217 , Nedēļa: 1.

12.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Transporta sistēmu uzbūve

Doc. J.Kreicbergs , PV1 - 212 , Nedēļas: 4.,8.,12.
S
E
S
T
D
I
E
N
A

09.00 - 14.50

Lekc.; Pr.d. Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija (speckurss) 3

D.Makarčuks , V36 (Ez6) - 217 , Nedēļas: 8.,12.

09.00 - 16.00

Lekc.; Pr.d. Transporta sistēmu uzbūve

Asoc.prof. A.Grīslis , V36 (Ez6) - 217 , Nedēļa: 5.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)