Uzņēmējdarbības finanses (RIMF0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse

Asoc.prof. K.Oganisjana , KC6 - 419

20.15 - 21.50

Pr.d. Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse 2

Asoc.prof. K.Oganisjana , KC6 - 419
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Mūsdienu problēmas mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā

A.Čirjevskis , KC6 - 307

20.15 - 21.50

Lekc. Darba aizsardzības pamati

Lekt. J.Bartušauskis , KC6 - 409 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Mūsdienu problēmas mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā

A.Čirjevskis , KC6 - 307 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Finanšu pārskati

Doc. J.Bistrova , KC6 - 303

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Finanšu pārskati

Doc. J.Bistrova , KC6 - 307
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Finanšu ekonomika

Doc. K.Kozlovskis , KC6 - 307 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Finanšu ekonomika

Doc. K.Kozlovskis , KC6 - 401 , Nedēļas: pāra

20.15 - 21.50

Lekc. Finanšu ekonomika

Doc. K.Kozlovskis , KC6 - 309 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Finanšu ekonomika

Doc. K.Kozlovskis , KC6 - 401 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Pr.d. Finansiālās informācijas analīzes metodes

Doc. K.Kozlovskis , KC6 - 401 , Nedēļas: 9.-16.

20.15 - 21.50

Lekc. Finansiālās informācijas analīzes metodes

Doc. K.Kozlovskis , KC6 - 401 , Nedēļas: 9.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)