Medicīnas inženierija un fizika (RMGF0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 13.00

PP Prakse

- , Sasakaņā ar saskaņoto individuālo uzdevumu

17.00 - 20.00

MD Maģistra darbs

- , Individuālais darbs
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Pedagoģija

Asoc.prof. A.Baldiņš , Ķīp6A/6B - 133

Lekc.; Pr.d. Psiholoģija

Asoc.prof. A.Šteinberga , Āz12 - 103

18.15 - 19.45

Lekc.; Lab.d. Mūsdienu fizika inženierzinātnē

Prof. J.Dehtjars , Ķīp6A/6B - 131

20.00 - 21.30

MD Maģistra darbs

Prof. J.Dehtjars , Ķīp6A/6B - 131
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Medicīnisko tehnoloģiju projektu vadība

J.Lauznis , V36 (Ez6) - 517

18.15 - 19.00

Pr.d. Medicīnisko tehnoloģiju projektu vadība

J.Lauznis , V36 (Ez6) - 517
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 13.00

PP Prakse

- , Saskaņā ar individuālo uzdevumu

14.00 - 17.00

MD Maģistra darbs

- , Individuālais darbs
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

09.00 - 13.00

PP Prakse

- , Saskaņā ar individuālo uzdevumu

14.00 - 17.00

MD Maģistra darbs

- , Individuālais darbs

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)