Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana (RIGW0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana

Doc. L.Šnīdere , KC6 - 215 , Nedēļas: 2.-9.

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana

Doc. L.Šnīdere , KC6 - 215 , Nedēļas: 2.-9.
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana

Prof. T.Tambovceva , KC6 - 221

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana

Prof. T.Tambovceva , KC6 - 221 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība

Asoc.prof. A.Auziņš , KC6 - 215 , Nedēļas: 4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Ekoloģijas sistēmu vadīšana

Doc. J.Grizāns , KC6 - 221 , Nedēļas: nepāra , Lekcijas notiks no 04.10.2017

Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība

Asoc.prof. A.Auziņš , KC6 - 215 , Nedēļas: 4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Ekoloģijas sistēmu vadīšana

Doc. J.Grizāns , KC6 - 221 , Lekcijas notiks no 04.10.201
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Cenu veidošana būvniecībā

Prof. J.Vanags , KC6 - 215 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc.; Pr.d. Būvniecības vadīšana

Doc. A.Jurjāns , KC6 - 215 , Nedēļas: 9.-16.

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Būvniecības vadīšana

Doc. A.Jurjāns , KC6 - 215 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Cenu veidošana būvniecībā

Prof. J.Vanags , KC6 - 215 , Nedēļas: 1.-8.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana

Doc. R.Kočanova, Ņ.Kočanovs , KC6 - 215 , Nedēļas: 2.-16. , Ind.lekc.saraksts

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana

Doc. R.Kočanova, Ņ.Kočanovs , KC6 - 215 , Nedēļas: 2.-16. , Ind.lekc.saraksts

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)