Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIGUP)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Plānošana un kontrolings

Asoc.prof. J.Eriņa , KC6 - 411 , Nedēļas: 6.,10.,14.

Lekc.; Pr.d. Uzņēmumu vērtēšana

Prof. I.Voronova , KC6 - 411 , Nedēļas: 4.,8.,12.,16.

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Uzņēmumu vērtēšana

Prof. I.Voronova , KC6 - 411 , Nedēļas: 4.,8.,12.,16.

Lekc.; Pr.d. Plānošana un kontrolings

Asoc.prof. J.Eriņa , KC6 - 411 , Nedēļas: 6.,10.,14.
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 21.00

Lekc.; Pr.d. Pētījumu metodoloģija

Prof. I.Voronova , KC6 - 401 , Nedēļas: 9.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Personāla vadīšana

Lekt. I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 513 , Nedēļas: pāra

20.15 - 21.50

Pr.d. Personāla vadīšana

Lekt. I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 513 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 21.00

Lekc.; Pr.d. Uzņēmuma ekonomika

Doc. N.Semjonova , KC6 - 409
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Riski uzņēmējdarbībā

Prof. I.Voronova , KC6 - 308 , Nedēļas: pāra

20.15 - 21.50

Pr.d.; Lab.d. Riski uzņēmējdarbībā

Prof. I.Voronova , KC6 - 308 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)