Tehniskā tulkošana (RHCT0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Angļu valodā runājošo valstu mācība

Ņ.Karagodina , Kr1 - 102

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ievads valodniecībā

Asoc.prof. A.Roskoša , Kr1 - 102
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Praktiskās gramatikas pamatkurss

Lekt. I.Kočote, D.Grīnvalds , Kr1 - 106 , Nedēļas: nepāra , Lekt. Dž.Grīnvalds, Room 102

Pr.d. Funkcionālā komunikācija

Lekt. Z.Seņko, D.Grīnvalds , Kr1 - 106 , Nedēļas: pāra , Lekt. Dž.Grīnvalds, Room 102

10.15 - 11.50

Pr.d. Funkcionālā komunikācija

Lekt. Z.Seņko, D.Grīnvalds , Kr1 - 106 , Nedēļas: nepāra , Lekt. Dž.Grīnvalds, Room 102

Lekc.; Pr.d. Praktiskās gramatikas pamatkurss

Lekt. I.Kočote, D.Grīnvalds , Kr1 - 106 , Nedēļas: pāra , Lekt. Dž.Grīnvalds, Room 102

12.30 - 14.05

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Ā.Smildziņa , Kr1 - 209 , Nedēļas: 5.-16.

14.30 - 16.05

Pr.d. Vispārējā tulkošanas prakse

Lekt. J.Kučerova , Kr1 - 102
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Datoru mācība

Lekt. O.Ivanova , Kr1 - 104

10.15 - 11.50

Pr.d. Vispārējā tulkošanas prakse

A.Vagele , Kr1 - 101

12.30 - 14.05

Pr.d. Analītiskā lasīšana

A.Eladl , Kr1 - 102

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Krievu valodas pamatkurss

J.Hramovs , Kr1 - 101
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ievads akadēmiskajās studijās un pētnieciskajā darbā

Asoc.prof. A.Roskoša , Kr1 - 106

12.30 - 14.05

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Ā.Smildziņa , Kr1 - 209 , Nedēļas: 5.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)