Dzelzceļa elektrosistēmas (REGZ0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.50 - 18.25

Kons. Datu apstrādes sadalītās sistēmas

A.Nikolajevs , Āz12 - 411 , Nedēļas: 3.-12.

18.30 - 20.40

Kons. Datu apstrādes sadalītās sistēmas

A.Nikolajevs , Āz12 - 411 , Nedēļas: 3.-12.
O
T
R
D
I
E
N
A

09.10 - 10.40

Lekc.; Pr.d. Automatizētās projektēšanas sistēmas transportā

Lekt. J.Freimane , Āz12 - 331 , Nedēļas: 3.-7.,9.-11.,13.-14. , 310

10.50 - 12.20

Pr.d. Automatizētās projektēšanas sistēmas transportā

Lekt. J.Freimane , Āz12 - 331 , Nedēļas: 3.-7.,9.-11.,13.-14. , 310.

13.00 - 14.30

Pr.d. Automatizētās projektēšanas sistēmas transportā

Lekt. J.Freimane , Āz12 - 331 , Nedēļas: 3.-7.,9.-11.,13.-14. , 310.

14.40 - 16.10

Pr.d. Automatizētās projektēšanas sistēmas transportā

Lekt. J.Freimane , Āz12 - 331 , Nedēļas: 3.-7.,9.-11.,13.-14. , 310.

16.30 - 18.05

Lekc. Prezentācijas prasme

D.Ratniece , Āz12 - 102 , Nedēļas: 1.-3.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Psiholoģija

Asoc.prof. A.Šteinberga , Ķīp6A/6B - 132 , Nedēļa: 1.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.10 - 10.30

Lekc.; Pr.d. Transporta sistēmu optimālā vadība

Lekt. J.Freimane , Āz12 - 331 , Nedēļas: 1.,5.-7.,9.-11.,13. , 310.

10.40 - 12.10

Pr.d. Transporta sistēmu optimālā vadība

Lekt. J.Freimane , Āz12 - 331 , Nedēļas: 1.,5.-7.,9.-11.,13. , 310.

12.20 - 13.20

Kons. Transporta sistēmu optimālā vadība

Lekt. J.Freimane , Āz12 - 331 , Nedēļas: 1.,5.-7.,9.-11.,13. , 310..

14.00 - 16.00

Kons. Transporta sistēmu optimālā vadība

Lekt. J.Freimane , Āz12 - 331 , Nedēļas: 1.,5.-7.,9.-11.,13. , 310.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

09.10 - 10.40

Lekc. Dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmu projektēšana

Prof. M.Mezītis , Āz12 - 429 , Nedēļas: 1.-2.,9.-16.

10.50 - 12.20

Lab.d. Dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmu projektēšana

Prof. M.Mezītis , Āz12 - 429 , Nedēļas: 1.-2.,9.-16.

13.20 - 14.50

Pr.d. Dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmu projektēšana

Prof. M.Mezītis , Āz12 - 429 , Nedēļas: 1.-2.,9.-16.

15.00 - 16.30

Kons. Dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmu projektēšana

Prof. M.Mezītis , Āz12 - 429 , Nedēļas: 1.-2.,9.-16. , 315

16.40 - 17.50

Kons. Dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmu projektēšana

Prof. M.Mezītis , Āz12 - 429 , Nedēļas: 1.-2.,9.-16. , 315

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)