Tehniskā tulkošana (AHCT0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 8. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Angļu valodā runājošo valstu mācība

Ņ.Karagodina , Kr1 - 102

12.30 - 14.05

Pr.d. Regulēšanas teorijas pamati

Asoc.prof. V.Bražis , Āz12-K1 - 314 , Nedēļa: 9.

Lekc.; Pr.d. Angļu valodā runājošo valstu politiskās un ekonomiskās sistēmas studijas

Ņ.Karagodina , Kr1 - 103

Lekc.; Pr.d. Ievads valodniecībā

Asoc.prof. A.Roskoša , Kr1 - 102

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Angļu valodā runājošo valstu politiskās un ekonomiskās sistēmas studijas

Ņ.Karagodina , Kr1 - 103 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Pr.d. Regulēšanas teorijas pamati

Asoc.prof. V.Bražis , Āz12-K1 - 303 , Nedēļas: 1.-6.,8.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Praktiskās gramatikas pamatkurss

Lekt. I.Kočote , Kr1 - 106 , Nedēļas: nepāra , Lekt. Dž.Grīnvalds, Room 102

Lekc. Praktiskās gramatikas pamatkurss

Lekt. I.Kočote , Kr1 - 106 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Funkcionālā komunikācija

Lekt. Z.Seņko , Kr1 - 106 , Nedēļas: pāra

Pr.d. Funkcionālā komunikācija

Lekt. Z.Seņko , Kr1 - 106 , Nedēļas: pāra , Lekt. Dž.Grīnvalds, Room 102

10.15 - 11.50

Pr.d. Funkcionālā komunikācija

Lekt. Z.Seņko , Kr1 - 106 , Nedēļas: nepāra , Lekt. Dž.Grīnvalds, Room 102

Lekc. Funkcionālā komunikācija

Lekt. Z.Seņko , Kr1 - 106 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Praktiskās gramatikas pamatkurss

Lekt. I.Kočote , Kr1 - 106 , Nedēļas: pāra , Lekt. Dž.Grīnvalds, Room 102

Lekc. Praktiskās gramatikas pamatkurss

Lekt. I.Kočote , Kr1 - 106 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Runas un klausīšanās prasmju attīstīšana

A.Veldruma , Kr1 - 104 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Runas un klausīšanās prasmju attīstīšana

A.Veldruma , Kr1 - 104 , Lekt. Dž.Grīnvalds, Room 102
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Vispārējā tulkošanas prakse

A.Vagele , Kr1 - 101

12.30 - 14.05

Pr.d. Analītiskā lasīšana

A.Eladl , Kr1 - 102

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Krievu valodas pamatkurss

J.Hramovs , Kr1 - 101

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Translataloģijas teorētiskās koncepcijas

Doc. T.Smirnova , Kr1 - 102 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)