Aviācijas transports (AMCAM)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Aerohidromehānika

A.Arshad , Lo1/V - 202

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Materiālu pretestība

Prof. V.Pavelko , Lo1/V - 301

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Siltumtehnika un termodinamika

A.Arshad , Lo1/V - 202

14.30 - 16.05

Lekc. Aerohidromehānika

A.Arshad , Lo1/V - 202 , Nedēļas: pāra , Ali Archad

18.15 - 19.50

Lekc.; Lab.d. Elektrotehnikas pamati

D.Brodņevs, A.Kutins , PV1 - 309
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Mašīnu un mehānismu datorprojektēšana

S.Kuzņecovs, P.Nagaraj , Lo1/V - 205

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)

E.Šidlovska , Lo1/V - VIII
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Ciparu tehnikas elektronisko instrumentu sistēmas

D.Goreļikovs , Lo1/V - 312 , Nedēļas: 9.-16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Cilvēka faktors

A.Gamaļejevs , Lo1/V - 409

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Aviācijas konstrukciju mehānika

A.Arshad , Lo1/V - 202
S
E
S
T
D
I
E
N
A

10.15 - 14.05

Lekc. Ciparu tehnikas elektronisko instrumentu sistēmas

D.Goreļikovs , - , Nedēļas: 14.-15.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)