Aviācijas transports (AMCAE)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Aerohidromehānika

A.Arshad , Lo1/V - 202

10.15 - 11.50

Lab.d. Fizika 2

Asoc.prof. J.Blūms , PV3/7 - 406 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lab.d. Fizika 2

Asoc.prof. J.Blūms , PV3/7 - 423 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Aerohidromehānika

A.Arshad , Lo1/V - 202 , Nedēļas: pāra , Ali Archad

16.30 - 18.05

Lekc. Modernas datoru lietojumpakotnes

Doc. M.Hauka , PV1 - 105

18.15 - 19.50

Lekc.; Lab.d. Elektrotehnikas pamati

D.Brodņevs, A.Kutins , PV1 - 309
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika 2

Prof. A.Koliškins , Kr1 - 200

14.30 - 16.05

Lekc. Matemātika 2

Prof. A.Koliškins , Kr1 - 200

17.00 - 18.30

Lekc.; Lab.d. Modernas datoru lietojumpakotnes

Doc. M.Hauka , Lo1/V - 205 , Nedēļas: 1.-8.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Mašīnu un mehānismu datorprojektēšana

S.Kuzņecovs, P.Nagaraj , Lo1/V - 205

10.15 - 11.50

Lekc. Ievads aviācijas nozarē

Doc. K.Carjova, R.Bogdane, P.Nagaraj, A.Paničs, A.Arshad , Lo1/V - 202

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)

E.Šidlovska , Lo1/V - VIII
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Fizika 2

Asoc.prof. J.Blūms , PV3/7 - 213

16.30 - 18.05

Lekc. Ergonomika un darba aizsardzība gaisa transportā

D.Brodņevs , Lo1/V - 202
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Cilvēka faktors

A.Gamaļejevs , Lo1/V - 409

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)