Aviācijas transports (AMCAE)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Tehniskā mehānika 2

Prof. V.Pavelko , Lo1/V - 301
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Gaisakuģu automātiskās vadības sistēmas

Doc. S.Tretjakovs , Lo1/V - 215
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Aviācijas likumdošana

V.Šestakovs, L.Miķelsons , Lo1/V - 202

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)

E.Šidlovska , Lo1/V - VIII
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas organizēšana un nodrošinājums

Doc. M.Hauka , Lo1/V - 202

16.30 - 18.05

Lekc. Ergonomika un darba aizsardzība gaisa transportā

D.Brodņevs , Lo1/V - 202

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Gaisakuģu elektronisko iekārtu tehniskā ekspluatācija (studiju projekts)

D.Brodņevs , Lo1/V - 206
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Cilvēka faktors

A.Gamaļejevs , Lo1/V - 409

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)