Ķīmijas tehnoloģija (AKBL0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 8. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Rūpnieciskā organiskā ķīmija

Doc. M.Roze , PV3/7 - 441 , Nedēļas: 3.-10.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Rūpnieciskā organiskā ķīmija

Doc. M.Roze , PV3/7 - 441 , Nedēļas: 3.-10.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Materiālzinību pamati

Asoc.prof. S.Gaidukovs , PV3/7 - 320 , Nedēļas: 2.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Ķīmijas informātika

Prof. M.Jure , PV3/7 - 310 , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Lekc. Vides aizsardzības tehnoloģija

Doc. J.Mālers , PV3/7 - 337 , Nedēļas: 2.-16.

16.30 - 18.05

Lekc. Bioloģiskā ķīmija

Prof. Ē.Bizdēna , PV3/7 - 434 , Nedēļas: 2.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Vides biotehnoloģija

Lekt. K.Ruģele , PV3/7 - 310 , Nedēļas: 2.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Ķīmijas informātika

Prof. M.Jure , PV3/7 - 445 , Nedēļas: 9.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Vides aizsardzības tehnoloģija

Doc. J.Mālers , PV3/7 - 338 , Nedēļas: 9.-16.

12.30 - 14.05

Lab.d. Vides aizsardzības tehnoloģija

Doc. J.Mālers , PV3/7 - 338 , Nedēļas: 9.-16.

14.30 - 16.05

Lab.d. Vides aizsardzības tehnoloģija

Doc. J.Mālers , PV3/7 - 338 , Nedēļas: 9.-16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Vides ķīmija un tehnoloģija

Doc. G.Gaidukova , PV3/7 - 232 , Nedēļas: 2.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)