Aviācijas transports (AMCAE)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 15.00

PP Prakse

-

18.15 - 19.50

Lekc. Lidojumu drošības teorētiskie pamati

A.Arshad , Lo1/V - VI
O
T
R
D
I
E
N
A

09.00 - 15.00

PP Prakse

-
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

-

14.30 - 16.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

-

16.30 - 18.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

-
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 15.00

PP Prakse

-

16.30 - 18.05

Lekc. Gaisakuģu elektronisko sistēmu tehniskā ekspluatācija

D.Brodņevs , Lo1/V - 202

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Gaisakuģu elektronisko iekārtu tehniskā ekspluatācija (studiju projekts)

D.Brodņevs , Lo1/V - 206
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

09.00 - 15.00

PP Prakse

-

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija

S.Rēvele , Kr1 - 200

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)