Aviācijas transports (RMCA0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Lietišķā etiķete

Doc. Z.Lejniece , Ķīp6A/6B - 133

12.00 - 18.00

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

-
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Gaisakuģu šķidruma un gāzu sistēmas

Prof. M.Kleinhofs , Lo1/V - 312 , Nedēļas: nepāra

12.00 - 18.00

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

-
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Saskarsmes pamati

Doc. S.Gudzuka , M1/1 - 307

12.30 - 14.05

Lekc. Gaisakuģu aerodinamika

S.Kuzņecovs , Lo1/V - 409

14.30 - 16.05

Lekc. Gaisakuģu šķidruma un gāzu sistēmas

Prof. M.Kleinhofs , Lo1/V - 301
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Gaisakuģu šķidruma un gāzu sistēmas

Prof. M.Kleinhofs , Lo1/V - 311 , Nedēļas: 1.-8.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ergonomika un darba aizsardzība gaisa transportā

I.Smirnovs , Lo1/V - 410 , TAA238: Aviācijas elektronikas funkcionālie mezgli

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Gaisakuģu un dzinēju tehniskā ekspluatācija (studiju projekts)

Prof. M.Kleinhofs , Lo1/V - 312

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)