Nekustamā īpašuma pārvaldība (RICNE)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzība

M.Šmitiņš , KC6 - 301
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana

Doc. L.Šnīdere , KC6 - 309 , Nedēļas: 9.-16.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana

Doc. L.Šnīdere , KC6 - 309 , Nedēļas: 9.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Kadastrs un īpašuma kadastrālā vērtēšana

A.Rausis , KC6 - 308

16.30 - 18.05

Pr.d. Kadastrs un īpašuma kadastrālā vērtēšana

A.Rausis , KC6 - 308

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma risku vadība

M.Grīnbergs , KC6 - 508 , Nedēļas: 2.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Lietišķā komunikācija

Doc. I.Ezera , KC6 - 523

12.30 - 14.05

Pr.d. Lietišķā komunikācija

Doc. I.Ezera , KC6 - 523

16.30 - 18.05

Kons. Bakalaura darbs

Doc. K.Fedotova , KC6 - 215 , Nedēļas: 9.-16.

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Cenu veidošana būvniecībā

Prof. J.Vanags , KC6 - 215 , Nedēļas: 1.-8.

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Cenu veidošana būvniecībā

Prof. J.Vanags , KC6 - 215 , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)