Aviācijas transports (AMGA0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 8. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Gaisakuģu apkope un tās tehniskais menedžments

R.Bogdane, P.Nagaraj , Lo1/V - 312

16.30 - 18.05

Lekc. Konstrukciju dinamika

Prof. V.Pavelko , Lo1/V - 301 , Nedēļas: nepāra

18.15 - 19.50

Lekc. Standartizācija, sertifikācija un licencēšana gaisa transportā

R.Bogdane , Lo1/V - 301

Lekc. Lidojumu drošības teorētiskie pamati

A.Arshad , Lo1/V - VI

20.15 - 21.50

Lekc. Transporta ekoloģija

Doc. V.Lapkovskis , Lo1/V - 301 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Signālu ciparu apstrāde avionikas ierīcēs

I.Smirnovs , Lo1/V - 410 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc. Signālu ciparu apstrāde avionikas ierīcēs

I.Smirnovs , Lo1/V - 410

18.15 - 19.50

Lekc. Gaisakuģu apkope un tās tehniskais menedžments

P.Nagaraj , Lo1/V - 312 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.40 - 20.10

Lekc. Eksperimentu plānošanas metodes un eksperimentālo datu apstrādes metodes

E.Šidlovska , Lo1/V - 301 , Nedēļas: 1.-8.,10.,12.,14.,16.

Lab.d. Eksperimentu plānošanas metodes un eksperimentālo datu apstrādes metodes

E.Šidlovska , Lo1/V - 205 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15.

20.15 - 21.50

Lekc. Transporta ekoloģija

Doc. V.Lapkovskis , Lo1/V - 301
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Mehānisko objektu parametriskā modelēšana

A.Arshad , Lo1/V - 205

18.15 - 19.50

Lekc. Aviācijas ierīces un sistēmas

Prof. A.Urbahs, A.Kutins , Lo1/V - 202
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Lidojumu dinamika

A.Arshad , Lo1/V - 202 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc. Lidojumu dinamika

A.Arshad , Lo1/V - 205

18.15 - 19.50

Lekc. Aviācijas komunikāciju infrastruktūra

Asist. D.Brodņevs , Lo1/V - 215

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)