Aviācijas transports (AMGA0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

Pr.d. Prakse

-
O
T
R
D
I
E
N
A

08.00 - 17.00

Pr.d. Prakse

-

14.30 - 16.05

Lekc. Propelleris

Doc. M.Hauka , - , Lo1/A1 -314
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

Pr.d. Prakse

-
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

Pr.d. Prakse

-

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Gaisakuģu elektronisko iekārtu tehniskā ekspluatācija (studiju projekts)

D.Brodņevs , Lo1/V - 206
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

Pr.d. Prakse

-

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)