Ugunsdrošība un civilā aizsardzība (RIID0)
Augstākā līmeņa profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Bīstamo vielu pielietošanas drošība

Prof. V.Urbāne , KC6 - 409

18.15 - 19.50

Pr.d. Bīstamo vielu pielietošanas drošība

Prof. V.Urbāne , KC6 - 409

20.15 - 21.50

Lekc. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tiesību pamati

J.Ļabis , KC6 - 409
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Objekta risku novērtēšana

Asoc.prof. J.Malahova , KC6 - 523

18.15 - 19.50

Pr.d. Objekta risku novērtēšana

Asoc.prof. J.Malahova , KC6 - 523
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Ugunsgrēku ekspertīze

G.Kiseļovs , KC6 - 523

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Būvniecības un projektēšanas ugunsdrošība

Doc. M.Ziemelis , KC6 - 523
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Tehnogēnās vides drošības organizāciju darbības pamati

Prof. J.Ieviņš , KC6 - 523 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tiesību pamati

J.Ļabis , KC6 - 523 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)