Aviācijas transports (AMCAE)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 4. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Tehniskā mehānika 2

Prof. V.Pavelko , Lo1/V - 301
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Aviācijas likumdošana

V.Šestakovs, L.Miķelsons , Lo1/V - 202

10.15 - 11.50

Lekc. Gaisakuģu lidojuma drošība

V.Šestakovs , Lo1/V - 312 , pēc vienošanas
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Ciparu tehnikas elektronisko instrumentu sistēmas

D.Goreļikovs , Lo1/V - 312 , Nedēļas: 9.-16.

10.15 - 11.50

Lekc. Ekonomika

Lekt. A.Mihņenoka , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: 1.-5.,7.-16. , 6.ned. Ķīp6A/6B - 515 aud.

16.30 - 18.05

Lekc. Ergonomika un darba aizsardzība gaisa transportā

D.Brodņevs , Lo1/V - 202

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Gaisakuģu elektronisko iekārtu tehniskā ekspluatācija (studiju projekts)

D.Brodņevs , Lo1/V - 206
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Doc. A.Jurenoks , S1 - 208 , I grupa

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Doc. A.Jurenoks , S1 - 208 , Nedēļas: nepāra , I grupa
S
E
S
T
D
I
E
N
A

10.15 - 14.05

Lekc. Ciparu tehnikas elektronisko instrumentu sistēmas

D.Goreļikovs , - , Nedēļas: 14.-15.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)