Tehniskā tulkošana (AHCT0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 11. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Valsts valodas mācība

I.Grīnberga , Kr1 - 204

10.15 - 11.50

Pr.d. Valsts valodas mācība

I.Grīnberga , Kr1 - 204

12.30 - 14.05

Pr.d. Datoru mācība

Lekt. O.Ivanova , Kr1 - 104

14.30 - 16.05

Pr.d. Angļu valoda

Lekt. D.Rūpniece , Kr1 - 204

16.10 - 18.00

Kons. Brīvā izvēle

A.Vagele , Kr1 - 209 , Patstāvīgais darbs
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Latviešu valodas lietošanas kultūra

V.Žīgure , Kr1 - 204

10.15 - 11.00

Pr.d. Pastiprināts latviešu valodas kurss

V.Žīgure , Kr1 - 204

11.05 - 11.50

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

V.Žīgure , Kr1 - 204

12.30 - 14.05

Pr.d. Funkcionālā komunikācija

Lekt. Z.Seņko , Kr1 - 205

14.30 - 16.05

Pr.d. Latviešu valoda zinātniskam darbam

Asoc.prof. A.Roskoša, Prof. L.Iļinska, Prof. M.Platonova, Doc. T.Smirnova , Kr1 - 205

16.10 - 18.00

Pr.d. Brīvā izvēle

Asoc.prof. A.Roskoša, Prof. L.Iļinska, Prof. M.Platonova, Doc. T.Smirnova , Kr1 - 205 , Patstāvīgais darbs
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Pastiprināts latviešu valodas kurss

I.Grīnberga , Kr1 - 204

10.15 - 11.50

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

I.Grīnberga , Kr1 - 204

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Latvijas kultūras vēsture

Ē.Pičukāne , Kr1 - 200

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Ievads akadēmiskajās studijās un pētnieciskajā darbā

Asoc.prof. A.Roskoša , Kr1 - 200

16.10 - 18.00

Kons. Brīvā izvēle

Lekt. O.Ivanova , Kr1 - 106 , Patstāvīgais darbs
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Latviešu valoda

V.Žīgure , Kr1 - 204

10.15 - 11.50

Pr.d. Latviešu valodas funkcionālā stilistika

V.Žīgure , Kr1 - 205

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Akadēmiskā angļu rakstu valoda

Asoc.prof. A.Roskoša , Kr1 - 205

14.30 - 16.05

Pr.d. Praktiskās gramatikas pamatkurss

Doc. T.Smirnova , Kr1 - 205

16.10 - 18.00

Kons. Brīvā izvēle

Lekt. Z.Seņko , Kr1 - 106 , Patstāvīgais darbs
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Latviešu valoda

I.Grīnberga , Kr1 - 204

10.15 - 11.50

Pr.d. Latviešu valoda neklātienes studentiem

I.Grīnberga , Kr1 - 204

12.30 - 14.05

Pr.d. Latvijas kultūras vēsture

Asoc.prof. A.Zigmunde , Kr1 - 204

14.30 - 16.05

Pr.d. Angļu valoda

A.Vagele , Kr1 - 204

16.10 - 18.00

Kons. Brīvā izvēle

L.Gaitniece , Kr1 - 204 , Patstāvīgais darbs

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)