Apģērbu un tekstila tehnoloģija (RWCVK)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Konstruēšanas datorsistēma GRAFIS

Prof. A.Viļumsone , Ķīp6 - 224
O
T
R
D
I
E
N
A

11.15 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Apģērbu un tekstiliju tehnoloģiju pamatojums

Doc. G.Vinovskis , Ķīp6 - 208 , bez starpbrīža

14.30 - 17.15

Lekc.; Lab.d. Apģērbu kvalitātes vadība

Asoc.prof. I.Ziemele , Ķīp6 - 225 , Ķ6. aud.205.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Apģērbu detaļu lielumošana

O.Maksimova , Ķīp6 - 224

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Speciālā sortimenta tehnoloģija

Asoc.prof. I.Ziemele , Ķīp6 - 208

12.30 - 14.05

Lekc. Tekstilķīmija

Prof. S.Reihmane , PV3/7 - 254 , Nedēļas: 1.-8.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 14.05

Lab.d. Tekstilķīmija

Prof. S.Reihmane , PV3/7 - 142 , Nedēļas: 9.-12. , 3.pusgrupa
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 16.05

Pr.d. Rūpniecisko kolekciju izstrāde (studiju projekts)

Asoc.prof. I.Dāboliņa, Asoc.prof. I.Ziemele , Ķīp6 - 224

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)