Materiālu dizains un tehnoloģija (RWGD0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Automatizētā projektēšana 2

Asist. B.Lukaševiča , Ķīp6 - 228
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Pedagoģija

Asoc.prof. A.Baldiņš , Ķīp6A/6B - 133

Lekc.; Pr.d. Psiholoģija

A.Šteinberga , Ķīp6A/6B - 132

18.15 - 20.30

Lekc.; Lab.d. Kultūras un masu komunikācijas

Doc. P.Kāpostiņš , Ķīp6 - 225
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Dizaina analīze un kritika 2

Lekt. I.Gudro , Ķīp6 - 208

10.15 - 13.30

Lekc.; Lab.d. Materiālu pētījumu metodoloģija 2

Prof. S.Kukle , Ķīp6 - 225

14.30 - 16.05

Pr.d. Angļu valoda 2

Lekt. D.Rūpniece , Ķīp6 - 207

16.10 - 17.30

Lekc.; Lab.d. Mazās arhitektūras formas un dizains

Lekt. I.Miķelsone , Ķīp6 - 207 , 26.04.2018. nodarbība pārcelta uz plkst.12.30

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Mākslas pedagoģija

Asoc.prof. A.Ulme , Ķīp6 - 426
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 16.05

PP Prakse

Lekt. I.Gudro , - , Ķīpsalas 6, 429.telpa

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)