Materiālzinātnes (RWBW0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Materiālu novecošana

Asoc.prof. M.Dzenis , PV3/7 - 144 , Nedēļas: 13.-16.

12.30 - 14.05

Lab.d. Materiālu novecošana

Asoc.prof. M.Dzenis , PV3/7 - 144 , Nedēļas: 13.-16.

Lab.d. Koksnes materiāli

Asoc.prof. J.Kajaks , - , Nedēļas: 9.-12.

14.30 - 16.05

Lab.d. Koksnes materiāli

Asoc.prof. J.Kajaks , - , Nedēļas: 9.-12.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Neorganiskie materiāli

Asoc.prof. I.Juhņeviča , PV3/7 - 233 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Materiālu novecošana

Asoc.prof. M.Dzenis , PV3/7 - 254

12.30 - 14.05

Lekc. Neorganiskie materiāli

Prof. G.Mežinskis , PV3/7 - 232

14.30 - 16.05

Lekc. Koksnes materiāli

Asoc.prof. J.Kajaks , PV3/7 - 254
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Vielas uzbūve

Prof. V.Kampars , PV3/7 - 434

10.15 - 11.50

Lekc. Adhezīvi un pārklājumi

Asoc.prof. L.Mālers , PV3/7 - 254

12.30 - 14.05

Lab.d. Adhezīvi un pārklājumi

Asoc.prof. L.Mālers , PV3/7 - 144 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15.

Lab.d. Vielas uzbūve

Prof. V.Kampars , PV3/7 - 433 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lab.d. Vielas uzbūve

Prof. V.Kampars , PV3/7 - 433 , Nedēļas: pāra

Lab.d. Adhezīvi un pārklājumi

Asoc.prof. L.Mālers , PV3/7 - 144 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15.

16.30 - 18.05

Lab.d. Vielas uzbūve

Prof. V.Kampars , PV3/7 - 433 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Ziežvielas un degvielas

Prof. V.Kampars , PV3/7 - 441 , Nedēļas: 1.-12.

10.15 - 11.50

Pr.d. Ziežvielas un degvielas

Prof. V.Kampars , PV3/7 - 433 , Nedēļas: 3.,5.,7.,9.,11.,13.

12.30 - 14.05

Pr.d. Ziežvielas un degvielas

Prof. V.Kampars , PV3/7 - 433 , Nedēļas: 3.,5.,7.,9.,11.,13.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)