Ķīmijas tehnoloģija (RKBL0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lab.d. Ķīmijas eksperimenti un demonstrējumi

Prof. M.Turks , - , Nedēļas: nepāra

16.30 - 18.05

Lab.d. Ķīmijas eksperimenti un demonstrējumi

Prof. M.Turks , - , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 11.45

Lab.d. Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti

Asist. A.Bušs , PV3/7 - 334 , Nedēļas: pāra , 2.grupa

10.15 - 14.00

Lab.d. Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti

Asist. A.Bušs , PV3/7 - 334 , Nedēļas: nepāra , 1.grupa

12.30 - 14.05

Pr.d. Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti

Prof. J.Ozoliņš , PV3/7 - 337 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti

Prof. J.Ozoliņš , PV3/7 - 320

16.30 - 18.05

Lekc. Hromatogrāfija

Asoc.prof. J.Millers , PV3/7 - 213 , Nedēļas: 1.-8.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Angļu valoda 2

B.Romanovska , PV3/7 - 356 , 1.grupa

12.30 - 14.05

Lekc. Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti

Prof. J.Ozoliņš , PV3/7 - 320

14.30 - 16.05

Lekc. Materiālu fizikālās pētīšanas metodes

Prof. G.Mežinskis , PV3/7 - 320 , Nedēļas: 1.-12.

Lab.d. Hromatogrāfija

Asoc.prof. J.Millers , - , Nedēļas: 13.-16.

16.30 - 18.05

Lab.d. Hromatogrāfija

Asoc.prof. J.Millers , - , Nedēļas: 13.-16.

Lekc. Analītiskā ķīmija (instrumentālās metodes)

Doc. Ē.Pālītis , PV3/7 - 320 , Nedēļas: 1.-8.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Elektronu nobīdes un saišu reorganizācijas mehānismi organiskos savienojumos

Prof. M.Jure , PV3/7 - 445 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Elektronu nobīdes un saišu reorganizācijas mehānismi organiskos savienojumos

Prof. M.Jure , PV3/7 - 445

Lekc. Adhezīvi un pārklājumi

Asoc.prof. L.Mālers , PV3/7 - 254

Lekc. Vides biotehnoloģija

K.Ruģele , PV3/7 - 310 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc.; Lab.d. Eksperimentu plānošana un rezultātu apstrāde

K.Ruģele , PV3/7 - 310 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Solu - gēlu tehnoloģija

Prof. G.Mežinskis , PV3/7 - 232

12.30 - 14.05

Lekc. Vispārīgā silikātu tehnoloģija

Asoc.prof. R.Švinka , PV3/7 - 232

Lab.d. Adhezīvi un pārklājumi

Asoc.prof. L.Mālers , PV3/7 - 144 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15.

Lekc.; Lab.d. Eksperimentu plānošana un rezultātu apstrāde

K.Ruģele , PV3/7 - 310 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Vides biotehnoloģija

K.Ruģele , PV3/7 - 310 , Nedēļas: 9.-16.

Pr.d.; Lab.d. Organisko savienojumu kvalitatīvās analīzes praktikums

Doc. V.Rjabovs , - , 1.grupa - nep.ned. 2.grupa - pāra ned.

14.30 - 16.05

Pr.d.; Lab.d. Organisko savienojumu kvalitatīvās analīzes praktikums

Doc. V.Rjabovs , - , 1.grupa - nep.ned. 2.grupa - pāra ned.

Lekc. Biomateriālu tehnoloģijas pamati

Lekt. Z.Irbe , - , RBIAC

Lekc. Tehnoloģiskās projektēšanas pamati ķīmijas tehnoloģijā

V.Ščerbaks , PV3/7 - 335

Lab.d. Adhezīvi un pārklājumi

Asoc.prof. L.Mālers , PV3/7 - 144 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15.

Lekc. Cietvielu fizika un ķīmija

Asoc.prof. R.Švinka , PV3/7 - 232

16.30 - 18.05

Lab.d. Vispārīgā silikātu tehnoloģija

Asoc.prof. R.Švinka , PV3/7 - 233 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Tehnoloģiskās projektēšanas pamati ķīmijas tehnoloģijā

V.Ščerbaks , PV3/7 - 335 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Biomateriālu tehnoloģijas pamati

Lekt. Z.Irbe , - , Nedēļas: nepāra , RBIAC

Pr.d.; Lab.d. Organisko savienojumu kvalitatīvās analīzes praktikums

Doc. V.Rjabovs , - , 1.grupa - nep.ned. 2.grupa - pāra ned.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 11.50

Lab.d. Analītiskā ķīmija (instrumentālās metodes)

Doc. Ē.Pālītis , PV3/7 - 353 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15. , 1.grupa

Lab.d. Analītiskā ķīmija (instrumentālās metodes)

Doc. Ē.Pālītis , PV3/7 - 353 , Nedēļas: 10.,12.,14.,16. , 2.grupa

12.30 - 14.05

Lab.d. Materiālu fizikālās pētīšanas metodes

Lekt. L.Grase , PV3/7 - 233 , Nedēļas: 9.-16. , 1.grupa - nep.ned. 2.grupa - pāra ned.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)