Arhitektūra (RABA0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Būvniecības siltumfizika

Prof. A.Borodiņecs , Ķīp6A/6B - 250 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Arhitektūras vēsture II 2

D.Kalvāne , Ķīp6 - 308 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Būvniecības siltumfizika

Prof. A.Borodiņecs , Ķīp6A/6B - 250 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Arhitektūras vēsture II 2

D.Kalvāne , Ķīp6 - 308 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Arhitektūra un sabiedrība

Doc. R.Čaupale , Ķīp6 - 306 , Nedēļas: 1.-8. , Brīvās izvēles kurss

16.30 - 18.05

Lekc. Arhitektūra un sabiedrība

Doc. R.Čaupale , Ķīp6 - 306 , Nedēļas: 1.-8. , Brīvās izvēles kurss
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Arhitektūras projektēšana III 2

Prof. J.Krastiņš, Doc. A.Lapiņš, U.Bērziņš , Ķīp6 - 309

12.30 - 14.05

Rezerv. Brīvā izvēle

Ķīp6 - 309 , Patstāvīgais darbs

14.30 - 16.05

Pr.d. Grāmatu grafika, plakāts 2

Lekt. J.Pansovs , Ķīp6 - 435 , Ierobežotā izvēle

Pr.d. Skulptūra 2

Lekt. I.Nātriņa , Ķīp6 - 435 , Ierobežotā izvēle
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Zīmēšana III 2

Doc. A.Meldere , Ķīp6 - 435

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Tērauda un koka konstrukcijas

Doc. N.Van Gejeka , Ķīp6 - 116

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Mehānikas pamati (pamatkurss) 2

A.Skudra , Ķīp6 - 305
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Pilsētbūvniecības pamati

Prof. S.Treija , Ķīp6 - 308

12.30 - 14.05

Rezerv. Brīvā izvēle

Ķīp6 - 309 , Patstāvīgais darbs

14.30 - 16.05

Pr.d. Arhitektūras projektēšana III 2

Prof. J.Krastiņš, Doc. A.Lapiņš, U.Bērziņš , Ķīp6 - 309

16.30 - 18.05

Pr.d. Gleznošana-speckurss

Doc. A.Meldere , Ķīp6 - 435
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Ilgtspējības principi arhitektūrā un būvniecībā

Doc. E.Bondars, S.Barvika , Ķīp6 - 308 , Nedēļas: 9.-16. , Brīvās izvēles kurss

12.30 - 14.05

Lekc. Ilgtspējības principi arhitektūrā un būvniecībā

Doc. E.Bondars, S.Barvika , Ķīp6 - 308 , Nedēļas: 9.-16. , Brīvās izvēles kurss

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)