Materiālu tehnoloģija un dizains (RWCH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Lietišķo kompozīciju veidošana

Doc. A.Krieviņa , Ķīp6 - 228 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Lab.d. Amatniecības un dizaina stratēģija 2

Doc. A.Krieviņa , Ķīp6 - 228 , Nedēļas: pāra

12.30 - 15.15

Lekc.; Lab.d. Koka izstrādājumu konstruēšana

E.Kirilovs , Ķīp6 - 109

16.30 - 18.05

Lekc. Amatniecības un dizaina stratēģija 2

Doc. A.Krieviņa , Ķīp6 - 228 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

09.00 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Koka izstrādājumu tehnoloģija (studiju projekts) 2

E.Kirilovs, A.Ķīsis , Ķīp6 - 109

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Darba un apkārtējās vides aizsardzība

Prof. V.Urbāne , Ķīp6 - 117

14.30 - 18.05

Pr.d. Mākslinieciskā jaunrade 2

Doc. G.Zommere , Ķīp6 - 206 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

09.00 - 11.50

Lekc. Telpas divu un trīs dimensiju modelēšana

E.Kirilovs , Ķīp6 - 228

12.30 - 14.05

Lab.d. Vides koloristiskā modelēšana

A.Volmāre , Ķīp6 - 205
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Koka izstrādājumu kompozīcija 2

Lekt. J.Kalniņš , Ķīp6 - 109 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Koka izstrādājumu kompozīcija 2

A.Broks , Ķīp6 - 109 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Interjera dizaina pamati (studiju projekts) 2

Lekt. I.Gudro, A.Broks , Ķīp6 - 208

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Ornaments un kompozīcija

Doc. A.Krieviņa , Ķīp6 - 228

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)