Arhitektūra (RAGA0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Arhitektūras akustika

Doc. A.Zabrauskis , Ķīp6 - 306

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Arhitektūras morfoloģija un pētniecība

Prof. U.Bratuškins , Ķīp6 - 306

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Ēku klimata sistēmas arhitektūrā

Doc. J.Zemītis , Ķīp6 - 305
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Projektēšanas plānošanas un vadības principi

S.Barvika , Ķīp6 - 306

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Integrēta pilsētvides projektēšana

Doc. E.Bērziņš , Ķīp6 - 306
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Būvju konstrukcijas - stiegrbetons un mūris

Prof. L.Pakrastiņš , Ķīp6 - 306 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Būvju konstrukcijas - stiegrbetons un mūris

Prof. L.Pakrastiņš , Ķīp6 - 306

Lekc.; Pr.d. Ārtelpas detaļiekārtas

Lekt. I.Miķelsone , Ķīp6 - 433 , ERASMUS mobilitātes studentiem

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ilgtspējīga pilsētu attīstība

M.Liepa-Zemeša , Ķīp6 - 306

Lekc.; Pr.d. Reģionālās ainavas arhitektūra

Lekt. I.Miķelsone , Ķīp6 - 433 , ERASMUS mobilitātes studentiem
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Mūsdienu arhitektūra

Prof. J.Krastiņš , Ķīp6 - 306

12.30 - 14.05

Lekc. Reģionālās ainavas arhitektūra

Lekt. I.Miķelsone, A.Koroļova , Ķīp6 - 306

14.30 - 16.05

Pr.d. Arhitektūras projektēšanas studija

Doc. E.Bondars, Doc. E.Bērziņš, G.Grabovskis, A.Eniņa, O.Šablovskis , Ķīp6 - 301

16.30 - 18.05

Pr.d. Arhitektūras projektēšanas studija

Doc. E.Bondars, Doc. E.Bērziņš, G.Grabovskis, O.Šablovskis, A.Eniņa , Ķīp6 - 301 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)