Materiālu tehnoloģija un dizains (RWCH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.00 - 18.00

PP Prakse

-
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Koka izstrādājumu projektēšana

Asist. B.Lukaševiča , Ķīp6 - 109

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Produktu un procesu projektēšana specializēto CAD un CAM vidē

Doc. P.Kāpostiņš , Ķīp6 - 228
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Telpas projektēšana un dizains 2

Lekt. I.Miķelsone, Doc. M.Švēde , Ķīp6 - 117

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Darba procesu projektēšana

Asoc.prof. A.Ulme , Ķīp6 - 207

12.30 - 14.05

Lekc. Kvalitātes nodrošināšana

Prof. I.Baltiņa , Ķīp6 - 117 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Kvalitātes nodrošināšana

Prof. I.Baltiņa , Ķīp6 - 213 , Nedēļas: pāra , 6. un 8. nedēļā individuālais praktiskais darbs ar standartiem RTU bibliotēkā
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.00 - 18.00

PP Prakse

-

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)