Apģērbu un tekstila tehnoloģija (RWGV0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

19.00 - 21.30

Lekc.; Lab.d. Trīsdimensiju metodes apģērbu projektēšanā

Asoc.prof. I.Dāboliņa , Ķīp6 - 224
O
T
R
D
I
E
N
A

19.00 - 20.00

Pr.d. Specializētie pētnieciskā darba semināri

Prof. A.Viļumsone , Ķīp6 - 207
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

19.00 - 20.30

Lekc.; Pr.d. Apģērbu loģistika

Asoc.prof. I.Ziemele , Ķīp6 - 207
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Atsk. Maģistra darbs

Prof. A.Viļumsone, Asoc.prof. I.Dāboliņa, Asoc.prof. I.Ziemele, Prof. I.Baltiņa, Asoc.prof. D.Beļakova , Ķīp6 - 206 , Nedēļas: 6.,11.,15. , 11. nedēļā 208. aud.
S
E
S
T
D
I
E
N
A

11.00 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Viedapģērbi

I.Šahta , Ķīp6 - 212 , Nedēļas: 4.,7.,11.,16. , Patstāvīgais darbs ar bibliotēkas datu bāzēm 9., 13., 14., 15. nedēļā

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)