Apģērbu un tekstila tehnoloģija (RWCVA)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Apģērbu ražotnes izstrāde (studiju projekts)

Doc. U.Briedis , Ķīp6 - 425

14.30 - 16.05

Lekc. Apģērbu ražotnes izstrāde (studiju projekts)

Doc. U.Briedis , Ķīp6 - 425 , Nedēļas: 1.-4.,6.-10.,12.-14.,16.

Atsk. Bakalaura darbs

Prof. A.Viļumsone, Asoc.prof. I.Dāboliņa, Asoc.prof. I.Ziemele, Prof. I.Baltiņa, Asoc.prof. D.Beļakova , Ķīp6 - 206 , Nedēļas: 6.,11.,15. , 11. nedēļā 208. aud.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)