Materiālu tehnoloģija un dizains (RWCH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Lietišķo kompozīciju veidošana

Doc. A.Krieviņa , Ķīp6 - 228 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Lab.d. Amatniecības un dizaina stratēģija 2

Doc. A.Krieviņa , Ķīp6 - 228 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc. Amatniecības un dizaina stratēģija 2

Doc. A.Krieviņa , Ķīp6 - 228 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Apģērbu konstruēšana

G.Terļecka , Ķīp6 - 202

10.15 - 11.50

Lekc. Apģērbu konstruēšana

Prof. A.Viļumsone, Asoc.prof. D.Beļakova , Ķīp6 - 206

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Darba un apkārtējās vides aizsardzība

Prof. V.Urbāne , Ķīp6 - 117

14.30 - 16.05

Lekc. Gleznošanas darbnīca tekstīliju dizaineriem

Doc. D.Baumane , Ķīp6 - 435
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Apģērbu kompozīcija 2

A.Volmāre , Ķīp6 - 205

12.30 - 14.05

Lab.d. Vides koloristiskā modelēšana

A.Volmāre , Ķīp6 - 205

14.30 - 16.05

Lekc. Apģērbu tehnoloģija un iekārtas 2

Asoc.prof. D.Beļakova , Ķīp6 - 224 , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 11.50

Lab.d. Apģērbu tehnoloģija un iekārtas 2

Lekt. A.Kalnāja , Ķīp6 - 201

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Ornaments un kompozīcija

Doc. A.Krieviņa , Ķīp6 - 228

16.30 - 18.05

Pr.d. Gleznošana-speckurss

Doc. A.Meldere , Ķīp6 - 435

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)