Materiālu tehnoloģija un dizains (RWCH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 18.05

PP Prakse

Doc. D.Šķiņķe, A.Volmāre , Ķīp6 - 202
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 20.10

Lekc.; Lab.d. Tērpu vizuālās mākslas pamati 2

I.Dišlere , Ķīp6 - 208 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 18.05

PP Prakse

Doc. D.Šķiņķe, A.Volmāre , Ķīp6 - 202
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Produktu un procesu projektēšana specializēto CAD un CAM vidē

Doc. P.Kāpostiņš , Ķīp6 - 228

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Ornaments un kompozīcija

Doc. A.Krieviņa , Ķīp6 - 228

12.30 - 14.05

Lekc. Kvalitātes nodrošināšana

Prof. I.Baltiņa , Ķīp6 - 117 , Nedēļas: nepāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Kvalitātes nodrošināšana

Prof. I.Baltiņa , Ķīp6 - 213 , Nedēļas: pāra , nodarbība 09.03. pārcelts uz 08.03.

12.30 - 15.15

Pr.d. Rūpniecisko kolekciju plānošana I

Asoc.prof. I.Ziemele, Asoc.prof. I.Dāboliņa , Ķīp6 - 224

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)