Apģērbu un tekstila tehnoloģija (RWGV0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Apģērbu konstruēšana

G.Terļecka , Ķīp6 - 202

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Šuvekļa apstrādes elementi

Asoc.prof. I.Ziemele , Ķīp6 - 225

Lekc. Apģērbu konstruēšana

Prof. A.Viļumsone, Asoc.prof. D.Beļakova , Ķīp6 - 202

14.30 - 17.15

Lekc.; Lab.d. Apģērbu kvalitātes vadība

Asoc.prof. I.Ziemele , Ķīp6 - 225 , Ķ6. aud.205.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 16.05

PP Prakse

Lekt. A.Kalnāja , Ķīp6 - 201

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)