Informācijas tehnoloģija (RDBI0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2018./2019. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Prof. I.Volodko , S1 - 202

10.15 - 11.50

Lekc. Ievads datoru arhitektūrā

Lekt. A.Riekstiņš , Āz12 - 102

12.30 - 14.05

Lekc. Lietojumprogrammatūras automatizēšanas rīki

A.Jurenoks , Āz12 - 102 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Lab.d. Civilā aizsardzība

Asoc.prof. J.Malahova , Āz12 - 102 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Matemātika

Prof. I.Volodko , S1 - 108 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati

Doc. K.Boločko , Āz12 - 102 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Matemātika

Prof. I.Volodko , Āz12 - 102 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Ievads studiju nozarē

M.Strautmane, Prof. J.Grabis, Prof. A.Ņikitenko, Prof. M.Ziema , M1/1 - 301 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Angļu valoda

Pētnieks A.Vagele-Kricina , M1/1 - 25

Pr.d. Angļu valoda

A.Eladl , M1/1 - 27

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika

Prof. I.Volodko , S1 - 512

12.30 - 14.05

Pr.d. Ievads datoru arhitektūrā

Doc. D.Bļizņuks , S1 - 106 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati

Lekt. M.Kovaļovs , S1 - 105 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Lietojumprogrammatūras automatizēšanas rīki

A.Jurenoks , S1 - 511 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Lietojumprogrammatūras automatizēšanas rīki

S.Jurenoka , D2 - 525 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Risinājumu algoritmizēšana un programmēšana

Asoc.prof. N.Prokofjeva , S1 - 208 , Nedēļas: pāra

Lab.d. Risinājumu algoritmizēšana un programmēšana

Asoc.prof. N.Prokofjeva , S1 - 209-211 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Risinājumu algoritmizēšana un programmēšana

Asoc.prof. M.Uhanova , M1/1 - 301

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika

Prof. I.Volodko , Āz12 - 101

14.30 - 16.05

Pr.d.; Lab.d. Algoritmizēšanas prakse

Asoc.prof. M.Uhanova , M1/1 - 301

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)