Materiālu tehnoloģija un dizains (RWCH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2018./2019. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

13.30 - 16.05

PP Prakse

Zin.asist. I.Zotova, Zin.asist. I.Gūtmane, Lekt. J.Kalniņš , Ķīp6 - 113

16.30 - 18.05

Lekc. Materiālzinību pamati

Asoc.prof. J.Kajaks , PV3/7 - 101 , Nedēļas: 1.-12.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Amatniecības un mākslas vēsture

Doc. A.Tipāne , Ķīp6 - 116

12.30 - 14.05

Lab.d. Grafiskās analīzes pamati

Doc. D.Baumane, Lekt. I.Nātriņa, Lekt. J.Pansovs , Ķīp6 - 435

14.30 - 16.05

Lekc. Ievads studiju nozarē

Zin.asist. I.Gūtmane, Zin.asist. I.Zotova , Ķīp6 - 115 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Matemātika

Lekt. I.Karpinska , Ķīp6A/6B - 133 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Pr.d. Angļu valoda

Lekt. Z.Dombrovska , Ķīp6 - 207

16.30 - 19.50

Lab.d. Materiālzinību pamati

Prof. R.Merijs-Meri , PV3/7 - 254 , Nedēļas: 13.-14.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Koksnes ķīmija

Asoc.prof. J.Kajaks , PV3/7 - 219

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika

Lekt. I.Karpinska , Ķīp6A/6B - 458

14.30 - 17.30

Lekc.; Pr.d. Ornaments

Doc. G.Zommere , Ķīp6 - 225
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Lekt. I.Karpinska , Ķīp6A/6B - 131 , Nedēļas: 3.-16.

10.15 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Informācijas tehnoloģija

Doc. P.Kāpostiņš , Ķīp6 - 228

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)